Bine aţi venit în comuna Moşna

Comuna Moşna este situată centrul României, în nordul judeţului Sibiu, în Podişul Târnavelor, la 66 km de municipiul Sibiu (reşedinţă de judeţ) şi 10 km în sudul municipiului Mediaş.

În ultimele decenii, comuna Moşna a demonstrat că are capacitatea dezvoltării de servicii non-agricole, cu prioritate în domeniul turismului. Prin organizarea anuală a Festivalului Verzei în Moşna şi a Festivalului “Tradiţii Culinare pe Târnave” Nemşa – Moşna, precum şi a unui circuit ecomuzeu  local, comunitatea a înţeles că dezvoltarea durabilă a localităţilor se poate asigura şi prin dezvoltarea turismului; astfel, s-a putut constata că investiţiile în  turism asigură şi dezvoltarea serviciilor, fiind în primul rând şi un fenomen social constând în mobilitatea unui număr mare de persoane, ce asigură efecte directe şi indirecte diverse.

Asociaţia Vecinătăţile Moşnei – fondată în  2013 – a preluat administrarea circuitului ecomuzeu din localitatea Moşna. Iniţiat în 2006, de Primăria Comunei Moşna în parteneriat cu Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu – Circuitul ecomuzeu Moşna avea nevoie stringentă de activităţi  în vederea conservării dar şi de o infrastructură specifică, necesară extinderii dar şi promovării patrimoniului cultural şi natural al comunei.

Principalul scop este ca oamenii şi comunitatea să înveţe să lucreze împreună, să se autogestioneze şi să se dezvolte prin propriile eforturi, cultivând valorile tradiţionale ale comunităţilor locale (respectul reciproc, cinstea, demintatea umană, etc).

Experienţa manifestărilor organizate, în ultimul deceniu, a demonstrat  capacitatea organizatorică şi de mobilizare a comunităţii, obiectivele turistice moştenite de comunitate – protejate ca monumente istorice – reprezentând o veritabilă infrastructură cultural-istorică, preferată atât de turismul cultural cât şi de comunităţile de oameni de afaceri europeni. Ştim că patrimoniul poate contribui la dezvoltarea durabilă a comunei, păstrarea şi promovarea identităţii culturale fiind un obiectiv strategic pentru toate administraţiile comunale din G.A.L. Podişul Mediaşului. Comunitatea a devenit conştientă de zestrea  culturală moştenită principalele probleme survenind în valorificarea acesteia, în beneficiul comunităţii.

Toate grupurile de turişti vin în satele româneşti cu arhitectură saxonă la principalele obiective turistice, bisericile fortificate, iar după o scurtă vizită – şi în lipsa unor oferte locale – părăsesc localitatea pentru alte destinaţii mai atractive.

Locuitori ai comunei Moşna au  învăţat că turismul “ constituie cea mai mare industrie din lume care, în măsuri virtuale şi economice, include: venitul brut, valoarea adăugată, capitalul investit, numărul de salariaţi şi contribuţia la taxe” (1996 – Consiliul Mondial pentru Călătorii şi Turism (WTTC).

Proiectul “Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna. Conservare, Extindere, Promovare” a fost iniţiat şi implementat pentru punerea în valoare a patrimoniului moştenit de locuitorii comunei Moşna dar şi dezvoltarea conceptului de    

“Comuna Moşna – poartă de intrare

în

Situl Natura 2000 Podişul Hârtibaciului”,

Obiectivul general al proiectului constă în:

“Dezvoltarea activităţilor turistice în comuna Moşna care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural”

iar  obiectivul specific este:

“Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism”

Traseul tematic al circuitului ecomuzeu în gospodăriile cetăţenilor din comuna Moşna este marcat cu 9 locuri de popas în filigorii (6 în intravilan şi 3 în extravilan) dar şi panouri şi săgeţi (de orientare şi promovare a obiectivelor turistice), drumeţia în comună fiind însoţită de panouri explicative (în 4 limbi). În cadrul proiectului s-au elaborat şi editat o paletă mare de materiale de promovare, toate urmând a se distribui gratuit în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Vă invităm să descoperiţi trecutul comunei Moşna

dar şi ospitalitatea locuitorilor!

Fiecare pas în gospodăriile din comuna Moşna vă permite să descoperiţi trecutul satelor, istoriile locale privind transformările succesive, modul de viaţă al locuitorilor şi arhitectura tradiţională moştenită.

Aici veţi descoperi o comunitate cu un profund specific tradiţional european, o comunitate ce a ştiut să gestioneze momentele dificile din istoria ei, momente generate de sărăcie, de migraţie, de intoleranţă, de tulburări sociale şi politice, de conflicte, sau de  proastă guvernare.

Cu fiecare pas în localităţile Moşna, Alma Vii şi Nemşa veţi descoperi modul cum s-a dezvoltat această comună; şi aici, puteţi să descoperiţi efortul tuturor generaţiilor de a învăţa să lucreze împreună, să se autogestioneze şi să se dezvolte prin propriile eforturi, cultivând valorile tradiţionale ale comunităţilor locale.

Descoperiţi comuna Moşna, în Ţara Vinului!

Descoperiţi aceste locuri unice,

binecuvântate de natură şi poposeşte în Moşna, Alma Vii şi Nemşa

pentru a petrece un sejur rustic şi a cunoaşte modul de viaţă al locuitorilor şi patrimoniul cultural local moştenit!

 

Marius Halmaghi presedinte asociatieBine aţi venit în comuna Moşna!

Preşedinte

Asociaţie Vecinătăţile Moşnei

Marius Halmaghi